Lock-Foot

 

 

Look-fot er en ortopedisk feil , dvs. en låsning i mellomrotsfoten ofte koblet til en tverrplattfothet.

 Ut fra undersøkelser viser det seg at særdeles mange i befolkningen har en slik låsning. (av større eller mindre grad).

En låst fot kan skape nevrologiske forstyrrelser i de muskler, nerver og ligamenter som deltar i gangmønsteret. Den blir som en støysender for resten av organismen.  Korrigering av LFS fører til en dominoeffekt på disse feilforholdene. Hvis pasienten ikke har andre store tilleggsbelastninger vil en enkel korrigering av LF holde og man får en varig forbedring av feilbelastningen.

 Som regel har de fleste i voksen alder tilleggsbelastninger som krever  å rettes opp før en LF-korreksjon vil holde. Det er imidlertid viktig å få tatt LF før man retter opp feil som er forårsaket av LF.

Eksempler  på feilfunksjoner forårsaket /forverret av LFS

-Akilleshelproblemer

-Kneproblemer

-Skjevt bekken

-Kjeveleddsproblematikk

-Fibromyalgi

-Kraniefeil

-Lese/skrivevansker

-ADHD

-Trigenimusnevralgi

-Scoliose, /ryggskjevhet – man kompenserer for skjevheten ved å bøye ryggen.(ryggskjevheten kan måles m/vater LF-benet er ”lengst)

-Særlig viktig er det å elimenere lock –foot ved tannbehandling  som bittfeil etc  ( ofte vil bittfeilen bli korrigert kun ved LFS behandling.)

-Candida –fordøyelsesproblemer etc.

Ingunn E. Melbye 40228621/ iemelbye@gmail.com

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Helhets og Soneterapi