Akupunktur2000/ACUNOVA

 

 

Dette er en relativt ny behandlingsmetode innen akupunktur, som første gang ble presentert i januar 2000. Dette skjedde på en verdenskongress i Colombia. Opphavsmannen, John Boel, ble i den forbindelse kåret til århundrets akupunktør.  WHO (Verdens Helse Organisasjon) har utarbeidet en liste over lidelser hvor Akupunktur2000 er særlig velegnet. Forskningen er beskrevet i utgivelser fra WHO ”Guidelines for clinical research on Acupuncture (1995) ISBN 9290611146.

Utgangspunkt for Akupunktur2000/ACUNOVA
Rundt alle ledd i kroppen finner vi veldig følsomme reflekspunkter som har forbindelse med ulike deler av hjernen. Den vesentlige forskjell på Akupunktur2000 og andre akupunkturformer ligger også her; Akupunktur2000 virker via hjernen.

Virkemåte
Ved å påføre et stikk , en mikroskade på vevet vil punktet gi hjernen beskjed om å reparere mikroskaden, og således reparerer den også det egentlige problemet. I prosessen frigjør hypofysen i hjernen hormoner, f.eks endorfiner, cortison samt andre reparerende (regenererende) hormoner. Man kan måle ca 200 prosesser i kroppen etter en behandling.

Reaksjoner på behandling
Det kan forekomme noen reaksjoner etter behandlingen. Eksempler på dette er kortvarig tretthet, følelse av varme, samt sterk luktende urin og avføring.
Det er ikke registrert negative bivirkninger av behandlingen.

De vanligste plagene vi behandler med Akupunktur2000/ACUNOVA
Synsproblemer:
- Macula Degenerasjon
- Grå/Grønn stær
- Smerter i øynene
Muskel/leddplager (akutte eller kroniske)
Hodepine
Hudproblemer

For å oppnå best mulig resultat har man kommet frem til at behandling i 5 dager i strekk, deretter 1-2 ganger i uken er optimalt. Hver behandling varer i ca. ½ time.For synsproblemer behandler man 2 ganger daglig i 5 dager i 2 uker (helg i mellom hvert intervall).

Ingunn E. Melbye 40228621/ iemelbye@gmail.com

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Helhets og Soneterapi