Blomsteressenser

 

Hvem hjelper det for?
Dr. Bachs blomstermedisin kan brukes til de fleste aldersgrupper og for sykdommer, symptomer og plager. Mennesker i akutte livskriser utgjør en stor brukergruppe. Lettere psykiske lidelser som nevrotiske plager, angst og depresjon er ofte blitt behandlet med blomstermedisin. Akutte stressituasjoner og kriser er kanskje det enkeltområdet hvor dr. Bachs blomstermedisin er blitt tatt i bruk i størst grad. De mest spektakulære resultatene av behandling med dr. Bachs blomstermedisin er nokså konsekvent blitt rapportert til behandling av barn og dyr.

 

Psykologisk innsikt
Dr. Bachs blomstermedisin består av 38 forskjellige blomsteressenser oppdaget av den engelske legen Edward Bach (1886–1936). Essensen i hans tilnærming er at mennesket har iboende tendenser, ressurser og kvaliteter som har sterke fellestrekk hos grupper av mennesker, men som uttrykker seg individuelt hos den enkelte. Så lenge disse naturlige impulsene får uttrykke seg på en harmonisk måte, vil mennesket være i balanse og i mindre grad utvikle fysisk og psykisk sykdom. Når disse impulsene ikke får uttrykke seg balansert, og blokkeres eller holdes nede, kan ubalanser, problemer, symptomer og i siste instans sykdom oppstå. Konkret sett vil et menneske med høy grad av handlekraft og selvstendighet kunne utvikle irritabilitet, spenningstilstander og indre uro hvis denne impulsen ikke får uttrykke seg på en harmonisk måte. En grunnleggende helbredelse forutsetter en harmonisering av menneskets naturlige indre tilbøyeligheter og evnen til å snu problemer og symptomer til det potensial som ligger skjult i problemet.

 

Dr. Bachs blomstermedisin styrker og støtter våre naturlig positive egenskaper og impulser.

 

Ref.: dr Audun Myskja, Senter for Livshjelp: Senter for Livshjelp

 

 

Ingunn E. Melbye 40228621/ iemelbye@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Helhets og Soneterapi